Beställa arbetsgivarintyg
Om du har en e-post i Malmö stad (namn.efternamn@malmo.se) måste du ange den adressen. Annars anger du annan korrekt e-post.
(Anger ni ingen period för arbetsgivarintyget så skickar vi ett intyg för de 12 senaste arbetade månaderna)